Жадівський ЗСО І-ІІІ ступенів імені Т. Г. Шевченка

 Вітаю Вас  Гость | Группа "Гости"

Наша адреса:
Чернігівська обл.
Новгород-Сіверський р-н.
с. Жадове вул. Центральна, 28
Жадівський ЗСО І-ІІІ ступенів
імені Т. Г. Шевченка
телефон: 2-34-86
Ел. пошта:
Жадівський ЗСО І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка
До 75 річниці Перемоги
 До 75 річниці Перемоги
Дистанційне навчання
 Дистанційне навчання
Меню сайту
Знайти на сайтi
Профiль
Четвер
08.06.2023
13:03

                         
               
               
     
Статистика

Всього користувачів: 2513

Нових за місяць: 0

Нових за тиждень: 0

Нових вчора: 0

Нових сьогодні: 0


Статистика материалов:

Новин: 319
Фотографій: 4499
Коментарів: 20

Зараз на сайті: 1
Невідомих: 1
Користувачів сайту: 0


Міні-Чат
Погода
Жадово 
Свята України
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Сайти ЗЗСО району
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 


Заступника з НВР


Вітаємо Вас на офіційному сайті Жадівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка Семенівської міської ради!

    

 ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ЗАСТУПНИКА ДИРЕКТОРА ШКОЛИ З НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

 

 1. Загальні положення

 1.1.Заступник директора школи з навчально-виховної роботи призначається і звільняється з посади (завідуючим) відділом освіти.

На період відпустки чи тимчасової непрацездатності заступника директора школи з навчально-виховної роботи його обов’язки можуть бути покладені на заступника директора з виховної роботи або вчителя з числа найбільш досвідчених педагогів. Тимчасове виконання обов’язків у таких випадках здійснюється на підставі наказу директора школи, виданого з дотриманням вимог законодавства про працю.

1.2. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи повинен мати вищу педагогічну освіту і стаж роботи не менше 3 років на педагогічних чи керівних посадах.

1.3. Заступник директора школи з навчально-виховної роботи підпорядковується безпосередньо директору школи.

1.4. Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи безпосередньо підпорядковуються всі педагогічні працівники школи.

1.5. У своїй діяльності заступник директора школи з навчально-виховної роботи керується Конституцією України, Законами України "Про освіту”, "Про загальну середню освіту”, Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України та органів управління освіти всіх рівнів з питань навчання та виховання учнів; трудовим законодавством, правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежної охорони, а також Статутом і локальними правовими актами школи ( в тому числі Правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною посадовою Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Заступник директора школи з навчально-виховної роботи дотримується Конвенції про права дитини.

 

2. ФУНКЦІЇ

 Основними напрямами діяльності заступника директора школи з навчально-виховної роботи є:

2.1. Організація навчально-виховного процесу в школі, керівництво і контроль за розвитком цього процесу.

2.2. Методичне керівництво педагогічним колективом.

2.3. Забезпечення режиму дотримання норм і правил техніки безпеки в навчальному процесі.

 

3. ПОСАДОВІ ОБОВ'ЯЗКИ

 Заступник директора школи з навчально-виховної роботи виконує такі обов’язки:

3.1. Організовує поточне і перспективне планування діяльності педагогічного колективу.

3.2. Координує роботу вчителів та інших педагогічних працівників з виконання навчальних планів та програм.

3.3. Організовує і координує розробку необхідної навчально-методичної документації.

3.4. Здійснює систематичний контроль за якістю навчального та виховного процесів і об’єктивністю оцінки результатів освітньої підготовки учнів, роботою гуртків і факультативів; відвідує уроки та інші види навчальних занять, що проводяться педагогічними працівниками школи, аналізує їх форму та зміст, доводить результати аналізу до відома педагогів.

3.5. Організовує роботу по підготовці і проведенні державної атестації.

3.6. Організовує просвітницьку роботу серед батьків, приймає батьків (осіб, які їх замінюють) з питань організації навчально-виховного процесу.

3.7. Надає допомогу педагогічним працівникам в оволодінні і розробці інноваційних програм і технологій.

3.8. Здійснює контроль за навчальним навантаженням учнів.

3.9. Складає розклад навчальних занять та інших видів освітницької, в тому числі й культурно-розважальної діяльності, забезпечує якісну і своєчасну заміну уроків тимчасово відсутніх вчителів, веде журнал обліку пропущених і замінених уроків.

3.10. Забезпечує своєчасну підготовку встановленої звітної документації, контролює правильне і своєчасне ведення вчителями класних журналів та журналів груп продовженого дня, іншої документації.

3.11. Бере участь у комп’ютеризації школи, здійснює заходи щодо збереження контингенту учнів.

3.12. Контролює дотримання учнями Правил для учнів.

3.13. Бере участь у підборі та розстановці педагогічних кадрів, організовує підвищення кваліфікації і професійної майстерності, керує роботою методоб’єднань, підвищує свою кваліфікацію.

3.14. Вносить пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, бере участь в роботі педагогічної ради школи.

3.15. Бере участь у підготовці і проведенні атестації педагогічних та інших працівників школи.

3.16. Веде, підписує і передає директору школи табель обліку робочого часу безпосередньо підпорядкованих йому вчителів та навчально-допоміжного персоналу.

3.17. Здійснює заходи щодо забезпечення навчальних кабінетів сучасним обладнанням, наочними посібниками і технічними засобами навчання, поповнення бібліотеки науково-методичною, художньою, навчальною літературою, фаховими газетами та журналами.

3.18. Організовує роботу з дотримання в навчальному процесі норм і правил охорони праці.

3.19. Здійснює контроль за безпечним станом обладнання, приладів, технічних і наочних засобів навчання, які використовуються в навчальному процесі.

3.20. Дозволяє проведення навчального процесу з учнями, вихованцями при наявності обладнаних для таких цілей навчальних приміщень, що відповідають нормам і правилам безпеки життєдіяльності і прийнятих до експлуатації.

3.21. Організовує за участю заступника директора з адміністративно-господарської роботи своєчасне і якісне проведення паспортизації навчальних кабінетів, майстерень, спортзалу, а також підсобних приміщень.

3.22. Складає на підставі отриманих від медичного закладу матеріалів списки осіб, які підлягають періодичному медичному огляду із зазначенням факторів, які викликають необхідність проведення подібних оглядів.

3.23. Організовує розробку і періодичний перегляд (не менше 1 раз на 5 років) інструкцій з охорони праці, а також розділів вимог безпеки життєдіяльності в методичних вказівках до виконання практичних і лабораторних робіт.

3.24. Контролює своєчасне проведення інструктажів для учнів, вихованців, їх реєстрацію у відповідному журналі.

3.25. Спільно з заступником директора школи з виховної роботи визначає методику, порядок навчання правил дорожнього руху, поведінки на воді і вулиці, пожежної безпеки.

3.26. Проводить спільно з профспілковою організацією адміністративно-господарський контроль за дотриманням правил безпечного користування, зберігання навчальних приладів та обладнання, хімічних реактивів, наочних посібників, шкільних меблів. Своєчасно вживає заходів щодо вилучення хімічних реактивів, навчального обладнання, не передбачених типовим переліком, в тому числі саморобних, встановлених у майстернях, навчальних та інших приміщеннях без відповідного акту-дозволу, зупиняє навчальний процес в приміщеннях навчального закладу, якщо там створюються небезпечні для здоров’я працівників і учнів умови.

3.27. Виявляє обставини нещасних випадків, що сталися з працівниками, учнями.

3.28. Дотримується етичних норм поведінки в школі, побуті, в громадських місцях, які відповідають суспільному статусу педагога.

3.29. Надає допомогу учнівським колективам у проведенні оздоровчих, культурно-освітніх та інших заходів.

 

4. ПРАВА

 Заступник директора школи з навчально-виховної роботи має право в межах своєї компетенції:

4.1.Бути присутнім на будь-яких заняттях, які проводяться з учнями (вихованцями) школи.

4.2. Давати обов’язкові для виконання розпорядження безпосередньо підпорядкованим працівникам.

4.3. Притягати до дисциплінарної відповідальності учнів за вчинки, які дезорганізують навчально-виховний процес, у порядку, визначеному Статутом школи та Правилами внутрішнього розпорядку.

4.4. Вносити в разі потреби тимчасові зміни в розклад занять, відміняти заняття, тимчасово об’єднувати групи і класи для проведення спільних занять.

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 5.1. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов’язків, встановлених даною Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих прав, заступник директора школи з навчально-виховної роботи несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством. За грубе порушення трудових обов’язків у якості дисциплінарного покарання може бути звільнення.

5.2. За застосування ( в тому числі одноразове) методів виховання, пов’язаних з фізичним і (чи) психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку заступник директора школи з навчально-виховної роботи може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством.

5.3. За порушення правил пожежної безпеки, охорони праці, санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного процесу заступник директора школи з навчально-виховної роботи притягається до дисциплінарної відповідальності в порядку і у випадках, передбачених адміністративним законодавством.

5.4. За спричинення школі чи учасникам навчального процесу збитків у зв’язку з виконанням ( чи невиконанням) своїх обов’язків заступник директора школи з навчально-виховної роботи несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, встановлених трудовим і (чи) цивільним законодавством.

 

6. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ ЗА ПОСАДОЮ)

 Заступник директора школи з навчально-виховної роботи:

6.1. Працює в режимі ненормованого робочого дня за графіком, затвердженим директором школи, встановленим у відповідності до 40 годинного робочого тижня.

6.2. Самостійно планує свою роботу на навчальний рік та навчальну чверть. План роботи затверджується директором школи не пізніше як за п’ять днів до початку запланованого періоду.

6.3. Представляє директорові звіт про свою діяльність.

6.4. Отримує від директора школи інформацію нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.5. Візує накази директора школи з питань організації навчально-виховного процесу.

6.6. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетенції, з педагогічними працівниками школи, заступниками директора з виховної та адміністративно-господарської роботи.

 6.7. Виконує обов’язки директора школи в період тимчасової його відсутності. Виконання обов’язків директора здійснюється у відповідності з трудовим законодавством і Статутом школи на підставі наказу директора чи наказу керівника органу управління освітою.


                           Корисні сайти
Сайт Міністерства освіти і науки України ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ Урядовий портал Інформаційна система управління освітою Сайт Чернігівської обласної державної адміністрації  Сайт управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації  Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Семенівська міська рада Чернігівської області Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської міської ради Чернігівської області Сайт м. Семенівка Сайт вчителю, учням та батькам Освітній портал «Педагогічна преса»  Украина онлайн Нова Українська школа