Жадівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Т. Г. Шевченка

 Вітаю Вас  Гость | Группа "Гости"

Наша адреса:
Чернігівська обл. Семенівський р-н.
с. Жадове вул. Центральна
Жадівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
імені Т. Г. Шевченка
телефон: 2-34-86

Ел. пошта:
Наш девіз: Ми завжди за наше рiдне село!!!!
До 75 річниці Перемоги
 До 75 річниці Перемоги
Меню сайту
Знайти на сайтi
Радiо
Профiль
Субота
24.10.2020
11:51

                         
               
               
     
Статистика

Всього користувачів: 2475

Нових за місяць: 1

Нових за тиждень: 1

Нових вчора: 0

Нових сьогодні: 0


Статистика материалов:

Новин: 271
Фотографій: 4240
Коментарів: 20

Зараз на сайті: 1
Невідомих: 1
Користувачів сайту: 0


Міні-Чат
Погода
Жадово 
Свята України
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Сайти ЗЗСО району
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 


Статут школи


Кабінет міністр України підтримав постанову про продовження адаптивного карантину до до 31 жовтня.

    

 

Статут

Жадівської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів

імені Т.Г.Шевченка

Семенівської районної ради

Чернігівської області

(нова редакція)

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.    Жадівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка створена на підставі розпорядження Семенівської районної державної адміністрації  від 12 січня 2005 року №3, знаходиться у комунальній власності. 
2.    Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 15461 Чернігівська область Семенівський район с. Жадове, вул. Центральна, тел. 2-34-86 
3.    Загальноосвітній навчальний заклад Жадівська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка (далі – навчальний заклад) є юридичною особою, рахунок в установі банку, який відкрито через централізовану бухгалтерію відділу освіти, печатку, штамп, ідентифікаційний номер. 
4.    Засновником (власником) навчального закладу є Семенівська районна рада Чернігівської області.  
5.    Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти. 
6.    Головними завданнями навчального закладу є: 

 • забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту; 
 • виховання громадянина України; виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй; 
 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення; 
 • виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина; 
 • розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду; 
 • реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань; 
 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів; 
 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

7.    Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом. 
8.    Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним статутом. 
9.    Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: 

 • безпечні умови освітньої діяльності; 
 • дотримання державних стандартів освіти; 
 • дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; 
 • дотримання фінансової дисципліни.

10.    У навчальному закладі визначена українська мова навчання, профіль навчання філологічний та суспільно-гуманітарний. 
11.    Навчальний заклад має право: 

 • проходити в установленому порядку державну атестацію; 
 • визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником); 
 • визначати варіативну частину робочого навчального плану; 
 • в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани; 
 • спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України; 
 • використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу; 
 • надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
 • бути розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом; 
 • отримувати кошти через рахунок відділу освіти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб; 
 • залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України; 
 • розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно - оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

12.    У навчальному закладі створюються та функціонують чотири метод¬об’єднання: вчителів природничо-математичного, гуманітарного циклів, класних керівників та вчителів початкових класів; гуртки: „Юний художник“, „У світі прекрасного“, „Школа проти Сніду“, „Євро клуб“, „Основи комп’ютерної грамотності“, „Загартуйся змолоду“.
13.    Медичне обслуговування учнів здійснюється відповідно до Законів України «Про загальну середню освіту» та «Про охорону дитинства».  
14.    Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними. 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

15.    Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів. 
16.    У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. 
17.    План роботи затверджується радою навчального закладу. 
18.    Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. 
19.    Робочий навчальний план навчального закладу комунальної форми власності затверджується відповідним органом управління освітою. 
20.    У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний). 
21.    Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів. 
22.    Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.
23.    Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв навчальний заклад за погодженням з органом управління освітою може створювати умови для прискореного навчання та навчання екстерном. 
24.    Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), копії свідоцтва про народження дитини, медичної довідки встановленого зразка, особової справи (крім учнів, які вступають до першого класу), до старшої ланки – документу про відповідний рівень освіти. 
25.    Під час зарахування керівник навчального закладу ознайомлює дітей та батьків з порядком зарахування до закладу, його статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, які регламентують організацію навчально-виховного процесу.
26.    У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу у межах населеного пункту здійснюється на підставі заяви батьків із зазначенням причини переходу та довідки, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.
27.    У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють, повинні надати заяву із зазначенням причини вибуття.  
28.    У школах І-ІІ ступенів навчання для учнів початкових класів за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу може створюватись група продовженого дня. 
29.    Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють). 
30.    Визначається такий режим роботи групи продовженого дня: з 1100 години по 1700 годину.
31.    Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри), режим роботи, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, передбаченого навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою. 
32.    Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. 
33.    Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється ( крім випадків, передбачених законодавством України). 
34.    Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів. 
35.    Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих-одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідним органом управління освітою та державною санітарно-епідеміологічною службою. 
36.    Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається відповідно до робочого навчального плану закладу з дотриманням  педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником навчального закладу. 
37.    Навчальний заклад може обирати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.
38.    Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням перших класів не задаються.
39.    Словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів дається у першому класі,  у другому – за рішенням педагогічної ради. 
40.    Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання, визначених МОН.
41.    За участь у суспільно корисній, громадській діяльності, порушення дисципліни  учням виставляється оцінка з поведінки за п’ятибальною шкалою (до додатків до документів про освіту зазначена оцінка не виставляється).
42.    У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. 
43.    Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії). 
44.    Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів (вихованців) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008р. №319 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.05.2008р. за №383/15074. 
45.    Навчання у випускних (4-х, 9-х,11-х) класах навчального закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок  державної атестації визначаються МОН. 
46.    Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту: 

 • по закінченні початкової школи – табель успішності; 
 • по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту; 
 • по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

47.    За відмінні успіхи в навчанні учні нагороджуються похвальними грамотами, листами та медалями у порядку, встановленому МОН. 

УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

48.    Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому навчальному закладі є: 

 • учні (вихованці); 
 • керівники; 
 • педагогічні працівники; 
 • психологи, бібліотекарі; 
 • інші спеціалісти закладу; 
 • батьки або особи, які їх замінюють.

49.    Статус, права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальних заклад, іншими актами законодавства, статутом, правилами внутрішнього розпорядку закладу. 
50.    Учні мають право на: 

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у навчальному закладі;
 • вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять; 
 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою навчального закладу; 
 • участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо; 
 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу; 
 • участь в обговоренні і внесенні власних пропозицій щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців); 
 • участь у роботі добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо; 
 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність; 
 • отримання додаткових, у тому числі платних послуг;
 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

51.    Учні зобов’язані: 

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;
 • підвищувати свій загальний культурний рівень; 
 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку закладу; 
 • статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;
 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально–виховного процесу; 
 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників; 
 • брати участь у різних видах трудової діяльності; 
 • брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, статутом;
 • дотримуватися правил особистої гігієни.

52.    Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки. 
53.    Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами. 
54.    Педагогічні працівники мають право на: 

 • захист професійної честі, гідності; 
 • самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів;
 • участь у роботі методичних об’єднань, нарад, зборів закладу та інших органів самоврядування закладу, в заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи; 
 • проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи; 
 • виявлення педагогічної ініціативи; 
 • позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання; 
 • участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу; 
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку; 
 • матеріальне та соціальне забезпечення відповідно до законодавства;
 • об’єднання у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;
 • порушення питань захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

55.    Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України. 
56.    Педагогічні працівники зобов’язані: 

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти; 
 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів;
 • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;
 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я; 
 • виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);
 • брати участь у роботі педагогічної ради;
 • виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі; 
 • виховувати в учнів шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу; 
 • готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 
 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків; 
 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури; 
 • виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою; 
 • вести відповідну документацію.

57.    Педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН. 
58.    Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством. 
59.    Батьки та особи, які їх замінюють, мають право: 

 • обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;
 • створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування; 
 • приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;
 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу; 
 • на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

60.    Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані: 

 • створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання; 
 • забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту навчального закладу;
 • поважати честь і гідність дитини та працівників навчального закладу;
 • виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів; 
 • постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; 
 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

2


                           Корисні сайти
Сайт Міністерства освіти і науки України ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ Урядовий портал Інформаційна система управління освітою Сайт Чернігівської обласної державної адміністрації Сайт управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Семенівська райдержадміністрація Чернігівської області Відділ освіти Семенівської райдержадміністрації Чернігівської області Освітній портал Сайт вчителю, учням та батькам Освітній портал «Педагогічна преса» Украина онлайн Інтернет Асоціація України