Жадівський ЗСО І-ІІІ ступенів імені Т. Г. Шевченка

 Вітаю Вас  Гость | Группа "Гости"

Наша адреса:
Чернігівська обл.
Новгород-Сіверський р-н.
с. Жадове вул. Центральна, 28
Жадівський ЗСО І-ІІІ ступенів
імені Т. Г. Шевченка
телефон: 2-34-86
Ел. пошта:
Жадівський ЗСО І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка
До 75 річниці Перемоги
 До 75 річниці Перемоги
Дистанційне навчання
 Дистанційне навчання
Меню сайту
Знайти на сайтi
Профiль
Четвер
18.07.2024
22:19

Статистика

Всього користувачів: 2518

Нових за місяць: 0

Нових за тиждень: 0

Нових вчора: 0

Нових сьогодні: 0


Статистика материалов:

Новин: 320
Фотографій: 4499
Коментарів: 20

Зараз на сайті: 1
Невідомих: 1
Користувачів сайту: 0


Міні-Чат
Погода
Свята України
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Сайти ЗЗСО району
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 
Банер
 


Статут


Вітаємо Вас на офіційному сайті Жадівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка Семенівської міської ради!

    

СТАТУТ

ТАБОРУ З ДЕННИМ ПЕРЕБУВАННЯМ

«ВЕСЕЛКА-1»

Семенівської районної ради

Чернігівської області

 

1. Загальна частина

         1. Табір з денним перебуванням «Веселка» Семенівської районної ради Чернігівської області (далі – дитячий заклад) – тимчасово діючий   пристосований   заклад на базі Жадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка Семенівської районної ради Чернігівської області, призначений для відпочинку,  розвитку дітей,  що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу.

Юридична адреса: вул. Центральна, 28 с. Жадове Семенівського району Чернігівської області. 15461.

Засновником дитячого закладу є Семенівська районна рада.

Дитячий заклад розрахований на дітей Жадівської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Т.Г.Шевченка.

         2. Дитячий  заклад  у своїй діяльності керується Конституцією ( 254к/96-ВР) і законами України,  актами Президента  України  та Кабінету Міністрів  України,  іншими нормативно-правовими актами, Положенням, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 422 і власним статутом.

 

2. Організаційно-правові засади діяльності дитячого закладу

     3. Дитячий  заклад функціонує як юридична особа.

     4. Дитячий заклад діє на підставі статуту, розробленого відповідно до  Положення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 422,  що затверджується засновником (власником).

     5. У  дитячому  закладі  період відпочинкової зміни становить не менш  як  14 днів ( 6 годин щодня), протягом якого дитина отримує послуги з відпочинку.

     6. Дитячий заклад приймає на відпочинок дітей віком  від 7 до 16 років,  які перебувають у закладі самостійно. Приймання  дітей  до  дитячого  закладу здійснюється з урахуванням віку та стану здоров'я дитини.

     7. За своєю організаційно-правовою формою дитячий заклад є комунальної  форми власності.

     8. Засновник (власник)  дитячого  закладу  або уповноважений ним орган забезпечує  його функціонування,  комплектування  інвентарем, технічним  та  іншим обладнанням відповідно до державних соціальних стандартів відпочинку дітей.

 

3. Порядок прийому дітей до дитячого закладу

     9. Приймання  дітей  до  закладу  здійснюється  на  підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють та путівки.

     10. Путівка до дитячого закладу – це документ, який засвідчує право  дитини  на  отримання  послуг відпочинку, умови перебування в такому закладі і визначає вартість та  перелік послуг відпочинку для  однієї  дитини  в конкретному закладі.

    11. У дитячому  закладі можуть створюватися загони,  наповнюваність   яких визначається типовими   штатними  нормативами  та   державними санітарними   правилами і нормами  улаштування,  утримання  і організації режиму діяльності дитячих закладів.

     12. Кількість працівників у пришкільному таборі визначається кількістю дітей, що будуть його відвідувати. Групи (загони) комплектуються  з розрахунку 15-20 осіб у загоні. Кількість вихователів, відповідно визначається з розрахунку 2 вихователі на групу. Штатний розпис затверджується наказом директора навчального закладу.

     13. Процес відпочинку у дитячому закладі  здійснюється  з  урахуванням  індивідуальних можливостей, інтересів і здібностей дітей, їх віку, психофізичних особливостей та стану здоров'я.

     14. Відрахування  дитини  з  дитячого закладу здійснюється за бажанням батьків або інших законних представників чи  на  підставі медичного  висновку  про стан здоров'я дитини,  що унеможливлює її перебування в дитячому закладі.

     Негайне відрахування   дитини   із   дитячого   закладу    та відправлення   до  місця  постійного  проживання  здійснюється  за рахунок батьків  або  інших  законних  представників  на  підставі рішення  педагогічної  ради дитячого закладу у разі неодноразового та/або грубого порушення вимог  внутрішнього  розпорядку  дитячого закладу.

 

4. Організація виховного процесу та процесу відпочинку, харчування
          та медичного обслуговування у дитячому закладі

     15. Працівники   дитячого   закладу   відповідно   до   своїх функціональних повноважень несуть відповідальність  за  збереження життя та здоров'я дітей, які перебувають в ньому.

     16. Надання  дітям  та  працівникам дитячого закладу медичної допомоги  на  дошпітальному  етапі   та   лікування   здійснюється медичним працівником закладу або  закріпленим медичним працівником центральної районної лікарні.

     Надання дітям  та  працівникам  дитячого закладу невідкладної медичної    допомоги,   зокрема стаціонарної, здійснюється територіальним лікувально-профілактичним закладом,  закріпленим за дитячим закладом.

     17. Споруди,  будівлі та  інші приміщення  дитячого  закладу повинні   відповідати   санітарно-гігієнічним  нормам  та  вимогам пожежної безпеки.

     У кожному  приміщенні  на  видному  місці розміщується  план евакуації   у   разі пожежі  чи  стихійного  лиха,  затверджений директором дитячого закладу.

     18. Дитячий заклад забезпечує збалансоване дворазове харчування  дітей, необхідне  для  їх  нормального  росту і розвитку, із дотриманням вимог щодо якості та безпеки  продукції,  визначених  нормативними документами.

     19. У дитячому закладі створюються безпечні умови перебування дитини,  забезпечується охорона її життя і здоров'я,  особистого майна, надання  медичної  допомоги,  виконання  освітніх  програм, організація змістовного дозвілля тощо.

 

5. Управління та кадрове забезпечення дитячого закладу

     20. Дитячий заклад очолює директор, якого призначає на посаду і  звільняє   з   посади   засновник   (власник) або уповноважений ним орган  відповідно   до законодавства.

     21. Директор здійснює безпосереднє керівництво та контроль за діяльністю дитячого закладу.

     22. Директор дитячого закладу веде ділову документацію, а саме:

     затверджує календарний план роботи, режим дня з урахуванням типу  закладу  та  правила  внутрішнього  розпорядку  для дітей та працівників дитячого закладу;

     організовує інструктаж працівників дитячого закладу з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми,  дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил,  а  також надання першої невідкладної допомоги;

     забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки;

     здійснює контроль за виховним процесом та  процесом відпочинку, забезпечує створення належних умов для відпочинку дітей;

     у  межах своїх повноважень розпоряджається установленому  порядку  майном  і  коштами дитячого закладу, відкриває рахунки в банках або органах Державного казначейства;

     представляє інтереси дитячого  закладу  на  підприємствах,  в установах та організаціях;

     звітує перед    засновником    (власником) або уповноваженим ним органом    про результати діяльності дитячого закладу;

     видає в межах  своїх  повноважень  накази  та  розпорядження, організовує і контролює їх виконання;

     забезпечує раціональний підбір і  розстановку кадрів, затверджує посадові інструкції  працівників  дитячого  закладу  та штатний розпис за погодженням із засновником (власником);

     вживає заходів   заохочення   та  дисциплінарного  впливу  до працівників дитячого закладу;

     несе відповідальність  за виконання  покладених  на  дитячий заклад   завдань.

     23. У дитячому  закладі  утворюється  педагогічна  рада, яку очолює директор дитячого закладу.

     24. Педагогічна  рада  дитячого закладу розробляє календарний план роботи,  розглядає питання щодо  поліпшення  роботи  дитячого закладу,  аналізує роботу членів педагогічного колективу, підбиває підсумки  відпочинкових  змін,  приймає  рішення  про відрахування   дітей   із  дитячого  закладу  за  порушення  вимог внутрішнього розпорядку.

     25. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до потреб дитячого  закладу.  Засідання педагогічної ради проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на зміну.

     26. На посади педагогічних працівників приймаються особи, які мають педагогічну освіту.

     27. Лікарі та медичні працівники, які направляються на роботу в дитячий заклад, повинні мати відповідну кваліфікацію, підготовку та стаж практичної роботи не менш як три роки.

     28. Працівники дитячого закладу проходять інструктаж з техніки безпеки,  профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми.

6. Учасники процесу відпочинку в дитячому закладі

     29. До  учасників  процесу  відпочинку дітей належать діти, їх батьки або інші законні представники, працівники дитячого закладу, представники    установ    та організацій - засновників    (власників)    дитячого    закладу, представники професійних спілок та інших об'єднань громадян.

     30. Працівники дитячого закладу мають право на:

     внесення пропозицій щодо поліпшення виховного процесу та процесу відпочинку;

     вибір педагогічно-обґрунтованих форм, методів, засобів роботи з дітьми;

     соціальне та матеріальне  заохочення  за  сумлінне  виконання покладених обов'язків;

     31. Працівники дитячого закладу зобов'язані:

      мати документ  про  проходження обов'язкового медичного огляду,  який дає право працювати з дітьми та медичну книжку встановленого зразка;

     дотримуватися вимог  статуту  дитячого  закладу, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов'язки;

     берегти життя   та  здоров'я  дітей,  захищати  їх  інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

     виконувати накази і розпорядження директора дитячого закладу.

     32. Діти під час перебування у дитячому закладі мають право:

     на захист прав і свобод,  визначених Конвенцією ООН про права дитини (995_021 ),  на охорону життя,  здоров'я і власного майна, повагу до їх гідності,  вільне висловлювання  власних  поглядів  і переконань;

     на кваліфіковану медичну допомогу  в  разі  захворювання  або травмування;

     самостійно обирати види  діяльності,  дозвілля,  участь  в освітніх програмах  відпочинку  дитячих закладів;

     на раціональне харчування;

     брати участь в управлінні дитячим закладом;

     звертатися до  адміністрації  дитячого  закладу для отримання інформації стосовно побуту,  харчування, медичної допомоги, змісту освітніх, оздоровчих програм та програм відпочинку;

     у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих заходів, зокрема заміни вихователя.

     Діти під  час  перебування  у  дитячому  закладі  зобов'язані виконувати правила внутрішнього розпорядку такого закладу.

     33. Батьки або інші законні представники дітей мають право:

     ознайомитися із статутом дитячого  закладу, правилами  перебування  дитини  у   закладі,  змістом  освітніхпрограм  відпочинку,  в  яких братиме участь дитина;

     захищати права та законні інтереси дитини;

     звертатися до адміністрації дитячого закладу, його засновника (власника),   органів   виконавчої   влади  та  органів  місцевого самоврядування,  утворених ними комісій,  інших органів з  питання поліпшення роботи дитячого закладу.

     34. Батьки або інші законні представники дітей зобов'язані:      забезпечити дитину  на  час  перебування  у  дитячому закладі необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;

     провести з  дитиною   превентивну роботу із запобігання шкідливим звичкам;

     забезпечити проходження дитиною медичного обстеження;

     подавати інформацію працівникам дитячого закладу, особам, які супроводжують дітей, про індивідуальні особливості дитини;

     відвідувати дитину в дитячому закладі та у строк,  визначений у путівці, забрати її з дитячого закладу;

     відшкодувати заподіяні дитячому закладу збитки  внаслідок недисциплінованої поведінки дитини;

     у разі прийняття рішення педагогічною радою дитячого  закладу про  дострокове відправлення дитини до місця постійного проживання за порушення вимог внутрішнього розпорядку дитячого закладу  та  у разі неможливості батьків або інших законних представників забрати дитину з дитячого закладу  відшкодувати  витрати,  понесені  таким закладом, на супроводження дитини до місця постійного проживання.

 

7. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база дитячого закладу
 

     35. Фінансово-господарська   діяльність  дитячого  закладу провадиться   відповідно   до   його   статуту  та законодавства.

     36. Фінансування  дитячого  закладу  комунальної форми власності  здійснюється  за  рахунок  коштів   засновника з районного бюджету у розмірі, передбаченому кошторисом фінансування, коштів батьків або осіб, які їх замінюють, добровільних пожертвувань, цільових внесків фізичних та юридичних осіб, інших надходжень, незаборонених чинним законодавством.

     37. Дитячий заклад  у процесі  провадження фінансово-господарської діяльності має право:

     використовувати наявну матеріальну базу закладу на базі якого його створено;

     користуватися земельною ділянкою,  на якій він  розташований, розвивати   та  утримувати  матеріально-технічну  базу,  володіти, користуватися і розпоряджатися майном виключно в інтересах  дітей відповідно до законодавства та статуту;

     38. Ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в  дитячих  закладах  здійснюється  в установленому законодавством порядку через централізовану бухгалтерію відділу освіти.

 

8. Державний контроль за діяльністю дитячих закладів

     39. Державний контроль за діяльністю дитячого закладу у межах повноважень, передбачених законом, здійснюють  органи  виконавчої  влади,  до сфери управління яких належать дитячі заклади.

 

9. Реорганізація або ліквідація  дитячого закладу

     40. Утворення, реорганізація та ліквідація дитячих закладів відпочинку здійснюється за рішенням власника (засновника) або уповноваженого ним органом відповідно до законодавства.


                           Корисні сайти
Сайт Міністерства освіти і науки України ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ Урядовий портал Інформаційна система управління освітою Сайт Чернігівської обласної державної адміністрації  Сайт управління освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації  Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти Семенівська міська рада Чернігівської області Відділ освіти, молоді та спорту Семенівської міської ради Чернігівської області Сайт м. Семенівка Сайт вчителю, учням та батькам Освітній портал «Педагогічна преса»  Украина онлайн Нова Українська школа